Detailplanlægning

Få den rigtige rådgivning

Vækstfonden anbefaler at du i denne proces tager kontakt til en rådgiver med speciale i etableringsrådgivning, så I sammen kan lave en plan for, hvordan det samlede beslutningsgrundlag skal fremskaffes og/eller produceres.

De afgørende informationer

Du kan selv fremskaffe mange af de informationer, der skal ligge til grund for det videre arbejde. Ved at arbejde med nedenstående opgaver får du både et grundlag til at vurdere bedriftens muligheder og en række redskaber til at præsentere den samlede bedrift.

De informationer, der er helt afgørende for at du kender bedriften i dybden, er som minimum følgende:

– Besætningen (sundhedsstatus, ydelsesniveauer og potentiale mv.)
– Marken (arrondering, bonitet, dræn og udbytter mv.)
– Byggeri og inventar (reinvesteringer, logistik og lovgivning mv.)
– Uudnyttet potentiale i nuværende produktionsapparat
– Udvidelsesmuligheder (miljø- og afstandskrav mv.)

Film: Etableringsprocessen

Hør virksomhedsrådgiver Rasmus Rasmussen gennemgå, hvad man som selvstændig landmand skal være opmærksom på. Og hør dagligdags eksempler fra Vangen Landbrug

Opgaver til lektion 3

Nu begynder det at blive alvor. I denne fase skal du arbejde endnu mere i dybden med din virksomhed og din strategi.

#1 Virksomhedsbeskrivelse

På arket ”Virksomhedsbeskrivelse” kan du lave en præsentation af din landbrugsbedrift. Arket giver et godt overblik for både dine samarbejdspartnere og dig selv.

Download "Virksomhedsbeskrivelse"

#2 Strategiske delmål

På arket ”Strategiplan” kan du lave en præsentation af dine strategiske delmål for landbrugsbedriften. Målene kan deles op i kort- og langsigtede målsætninger for de forskellige fokusområder.

Download "Strategiplan"

#3 Budgetgrundlag

Din rådgiver skal bruge en masse informationer fra dig, så han kan lave et samlet drifts- og likviditetsbudget. I kan evt. samarbejde om at lave følgende, der skal ligge til grund for budgettet:
– En finansieringsplan, der passer til den pris, du har besluttet at give for ejendommen
– Dækningsbidragskalkuler tilpasset aktuelle niveauer
– Forudsætninger for kapacitetsomkostninger og afskrivninger
– Renteforudsætninger (husk at indregne fast rente)

#1 -Virksomhedsbeskrivelse

På arket ”Virksomhedsbeskrivelse” kan du lave en præsentation af din landbrugsbedrift. Arket giver et godt overblik for både dine samarbejdspartnere og dig selv.

Download "Virksomhedsbeskrivelse"

#3 -Budgetgrundlag

Din rådgiver skal bruge en masse informationer fra dig, så han kan lave et samlet drifts- og likviditetsbudget. I kan evt. samarbejde om at lave følgende, der skal ligge til grund for budgettet:
– En finansieringsplan, der passer til den pris, du har besluttet at give for ejendommen
– Dækningsbidragskalkuler tilpasset aktuelle niveauer
– Forudsætninger for kapacitetsomkostninger og afskrivninger
– Renteforudsætninger (husk at indregne fast rente)

Opgave #1
Opgave #2
Opgave #3

#2 -Strategiske delmål

På arket ”Strategiplan” kan du lave en præsentation af dine strategiske delmål for landbrugsbedriften. Målene kan deles op i kort- og langsigtede målsætninger for de forskellige fokusområder.

Download "Strategiplan"
4