Indledende proces og budgetlægning

Sæt de første tal på bedriften

Således er du nu klar til at sætte tal på bedriften i et indledende grovbudget. Som landmand er du godt inde i de produktionstekniske detaljer. Disse skal via budgettet bearbejdes og omsættes til driftsøkonomi og begreber som afkast, vægtet rente, konsolidering og likviditet. Kender du disse fire begreber godt, er du langt i forhold til at vurdere en bedrifts økonomiske formåen.

Film 1: Afkast

Ingen investering uden afkast. Få en kort introduktion til afkastbegrebet, som Vækstfondens Landbrugskundechef Lene Gade Hovmøller her kobler på landbruget.

Film 2: Vægtet rente

Vækstfondens landbrugsteam giver en introduktion til sammenhængen mellem rente og risiko.

Film 3: Sammenhængen mellem afkast og vægtet rente

Hvordan sætter man afkast og vægtet rente i forhold til hinanden med det mål at sikre finansiering af et landbrug?

Opgaver til lektion 2

Et gennemarbejdet budget er en ufravigelig forudsætning for at lykkes. Vær både grundig og realistisk, når du arbejder dig igennem nedenstående opgaver.

#1 Grovbudget

Opstil et grovbudget for den mulige produktion på bedriften. Du kan bruge vores regneark som en hjælp. Brug fx standard dækningsbidragskalkuler til at estimere et samlet dækningsbidrag. Har du et bedre kendskab til bedriften, kan du evt. korrigere med disse forudsætninger.

DOWNLOAD GROVBUDGET

#2 Nøgletal

Med baggrund i grovbudgettet fra opgave 1, skal du kort beskrive hvordan følgende nøgletal stemmer overens med dine egne målsætninger:
1. Afkast
2. Vægtet rente
3. Konsolidering
4. Likviditet.
Det er afgørende, at du selv kan forsvare resultaterne.

#3 Samlet fremstilling

Lav en samlet fremstilling af dine resultater fra lektion 1 og 2. Brug gerne dit nære netværk til at give dig feedback på dit materiale. Læs altid grundig korrektur og tjek regnefejl. Lav en kort plan for hvilke mulige samarbejdspartnere, det giver mening at sende materialet til på nuværende tidspunkt, og hvordan du vil præsentere det på en hensigtsmæssig måde.

#4 Overvejelser og evt. revudering

På baggrund af de tilbagemeldinger, du får på materialet, skal du overveje, om du er klar til at gå videre med detailplanlægningen, eller om du skal revurdere dine forudsætninger fra opgaverne i lektion 2 eller måske i lektion 1?

#1 -Grovbudget

Opstil et grovbudget for den mulige produktion på bedriften. Du kan bruge vores regneark som en hjælp. Brug fx standard dækningsbidragskalkuler til at estimere et samlet dækningsbidrag. Har du et bedre kendskab til bedriften, kan du evt. korrigere med disse forudsætninger.

DOWNLOAD GROVBUDGET

#3 -Samlet fremstilling

Lav en samlet fremstilling af dine resultater fra lektion 1 og 2. Brug gerne dit nære netværk til at give dig feedback på dit materiale. Læs altid grundig korrektur og tjek regnefejl. Lav en kort plan for hvilke mulige samarbejdspartnere, det giver mening at sende materialet til på nuværende tidspunkt, og hvordan du vil præsentere det på en hensigtsmæssig måde.

Opgave #1
Opgave #2
Opgave #3
Opgave #4

#2 -Nøgletal

Med baggrund i grovbudgettet fra opgave 1, skal du kort beskrive hvordan følgende nøgletal stemmer overens med dine egne målsætninger:
1. Afkast
2. Vægtet rente
3. Konsolidering
4. Likviditet.
Det er afgørende, at du selv kan forsvare resultaterne.

#4 -Overvejelser og evt. revudering

På baggrund af de tilbagemeldinger, du får på materialet, skal du overveje, om du er klar til at gå videre med detailplanlægningen, eller om du skal revurdere dine forudsætninger fra opgaverne i lektion 2 eller måske i lektion 1?

3